0

शिक्षकांना पत्र

गुरु ब्रम्हा, गुरु विष्णू,गुरु. देवो महेश्वर:
गुरु साक्षात् परब्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नम:

गुरु म्हणजे गुप्त रुप,ज्ञानाचे, प्रकाशाचे असे रुप जे समाजाला सुशिक्षित बनवतात. एक प्रामाणिक, समजुतदार नागरिक घडवितात.

admin
Continue Reading
error: Content is protected !!