0

शिक्षकांवरील विश्वास: काळाची गरज

शिक्षकांकडे स्वतःच्या विषयावरील ज्ञानाबरोबरच विश्वासही असावा  लागतो.               कोणत्याही नात्याची सुरवात ही विश्वासावरच होता असते. विश्वास असेल तरच ते…

admin
Continue Reading
error: Content is protected !!