संपादकीय टीम

Madhukar Ghaydar

Prabhakar Kolse

Ramesh Kharbas

Madhav Gavit

Rajashri Koshti

Manisha Pawar

Dipali Babhulkar

Kavita Chaudhari

Asharaf Anjarlekar

Nitin Kevate

Sudhakar Jadhav

Dilip Waghamare

साप्ताहिक ‘शिक्षक ध्येय’

वर्ष – 1 / अंक 22   

14 सप्टेंबर 2020  

www.shikshakdhyey.com

संपादक: 

मधुकर घायदार, नाशिक ९६२३२३७१३५ 

 

कार्यकारी संपादक: 

प्रभाकर कोळसे, वर्धा ९८२३५३९३२५  

 

अतिथी संपादक 

किशोर पाटील कुंझरकर, जळगाव ७०३०८८७१९० 

प्रशांत म्हस्के, अहमदनगर ९४२३४६४७९४ 

मिलिंद पगारे, नाशिक ९९६७०१२८८४ 

सुधाकर जाधव, औरंगाबाद ९५५२२६७५०१     

  

सहायक संपादक 

अशरफ आंजर्लेकर, रत्नागिरी ८८०६५०४०५५  

निलेशकुमार इंगोले, अमरावती ९३७११४५१९५    

माधव गावीत, औरंगाबाद ९६५७५५७१९८

महादेव खळुरे, लातूर ८७९६६६५५५५ 

रमेश खरबस, अकोले (अ. नगर) ९१५८०७६०८५   

 

सहसंपादक 

डॉ. अमोल बागूल, अहमदनगर ७३८५५२२६२२  

नितीन केवटे, नाशिक ७२१८६०१५१० 

विशाल टिप्रमवार, औरंगाबाद ९४०३८५९७५७ 

दिलीप वाघमारे, सांगली ९८८११४२११३  

कविता चौधरी, जळगाव ८८०६६४७३९० 

दीपाली बाभुळकर, अमरावती ८८०५४१०८८७    

 

मुद्रितशोधन 

डॉ. मनीषा पवार-पाटील, जळगाव ७९७२४९९९६१ 

राजश्री कोष्टी, नाशिक ७४९९८६८०४६   

 

जाहिरात व्यवस्थापक: 

प्रशांत पेंधे, ठाणे ९८३४३८३७७२ 

 

प्रतिनिधी 

डॉ. सुधीर अग्रवाल, नागपूर ९५६१५९४३०६   

वैभव चेके, बुलडाणा ९७३०९४२६०८  

विनोदकुमार माने, गोंदिया ९४०४८४१९९७   

सतेशकुमार माळवे, सातारा ७७५८९७८७६१ 

अरुणा उदावंत, जळगाव ९८९०४१३७२३    

प्रणाली कोल्हे, नागपूर ८९९९७६५२३१   

विष्णू ढेबे, सातारा ७५८८६८६०६५  

प्रेमजीत गतीगंते, मुंबई ९१६७४४७८१६  

परेश पडोळकर, बुलडाणा ९०४९७५००३१ 

अजय भालेराव, अहमदनगर ७९७२०३५४१६ 

अजय काळे, सांगली ९९२१६८९४६८ 

सलिम आतार, औरंगाबाद ९७६३२६३९३४ 

पाकिजा पटेल, पारोळा ९७६६५५३१३५ 

जबीन इस्माईल सय्यद, पुणे ८३२९५००८३१ 

दत्तात्रय भालके, बीड ९९६०७०८७४३ 

सुनिल उगले, कल्याण ९८१९२२१५८९ 

तारीश अत्तार, सांगली ९४०३००७३५५ 

प्रकाश पांढरे, रत्नागिरी ९६०४०३८६८८  

संजय पवार, रायगड ९६८९८२१२१५ 

मंजुषा खत्री, नाशिक ९६८९०४९५५१       

    

मुखपृष्ठ रचना व फोटो: 

सोमनाथ लोखंडे 

अंतर्गत सजावट आणि मांडणी 

सार्थक ग्राफिक्स (डिजिटल pdf साठी) ९६२३२३७१३५  

‘शिक्षक ध्येय’ हे साप्ताहिक राज्यातील शिक्षकांकरिता मधुकर रंगनाथ घायदार यांनी ‘सकाळ’ प्रिंटींग प्रेस, नाशिक येथे मुद्रित व नाशिक येथे प्रकाशित केले. RNI Regd. Title Verification No. 1356340 

 

error: Content is protected !!