Academic News

0

माझे आरेखन माझे अध्यापन

जाणवलेली ठळक गोष्ट म्हणजे रेखाटन, रंगकाम, हस्तकला यांचा समन्वय साधून शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती कशी करावी याचे प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन म्हणजे आरेखन होय. आरेखनात शिक्षकाने महत्वाची ध्यानात ठेवायची गोष्ट म्हणजे सर्वात आधी घटक व उपघटकांची निवड करणे.

admin
Continue Reading
error: Content is protected !!