एकांक ताळा पद्धती

या पद्धतीनुसार मुलांना समजले की आपण उदाहरणे तपासायची आवश्यकता नाही. मुले आपआपली उदाहरणे स्वतःच तपासायला सक्षम होतील…

admin
Continue Reading

पागोळ्याचं पाणी…!!

दोन फांद्याच्यामध्ये एक आडवं लाकूड मांडून, त्या लाकडावर बसून तो स्वयंअध्यायन पुस्तिका सोडवत होता. आम्हाला पाहिल्यानंतर तो…

admin
Continue Reading

The Last Seen…

The last seen…. हेच ते तीन शब्द… बारकाईने वाचल्यास लक्षात येईल की आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या…

admin
Continue Reading
error: Content is protected !!